Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Sản phẩm khuyến mãi
Bánh tét Gò Công đặc biệt 1 Kg                  
Giá: 110.000 đ/ Cái
Giá mới: 90.000 đ/Cái
Giảm giá: 20.000 - 18.18%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 22:01 - 14/01/2022
Mua: Cái Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bánh chưng VIP Mart đặc biệt 1 Kg                  
Giá: 120.000 đ/ Cái
Giá mới: 100.000 đ/Cái
Giảm giá: 20.000 - 16.67%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 22:01 - 14/01/2022
Mua: Cái Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Mứt gừng                  
Giá: 160.000 đ/ Kg
Giá mới: 140.000 đ/Kg
Giảm giá: 20.000 - 12.50%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:01 - 19/01/2022
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Mứt dừa dẻo                  
Giá: 200.000 đ/ Kg
Giá mới: 180.000 đ/Kg
Giảm giá: 20.000 - 10.00%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:01 - 18/01/2022
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Lạp xưởng gia truyền Cô Thủy                  
Giá: 220.000 đ/ Bịch
Giá mới: 200.000 đ/Bịch
Giảm giá: 20.000 - 9.09%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:01 - 17/01/2022
Mua: Bịch Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Khô cá chỉ vàng loại ngon                   
Giá: 250.000 đ/ Kg
Giá mới: 200.000 đ/Kg
Giảm giá: 50.000 - 20.00%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:01 - 19/01/2022
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Rượu vang Chile SAN ROZAS                  
Giá: 300.000 đ/ Chai
Giá mới: 250.000 đ/Chai
Giảm giá: 50.000 - 16.67%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:01 - 19/01/2022
Mua: Chai Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Rượu vang Pháp MARCELIN                  
Giá: 300.000 đ/ Chai
Giá mới: 250.000 đ/Chai
Giảm giá: 50.000 - 16.67%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:01 - 19/01/2022
Mua: Chai Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Rượu vang Chile Q10                  
Giá: 350.000 đ/ Chai
Giá mới: 330.000 đ/Chai
Giảm giá: 20.000 - 5.71%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:01 - 19/01/2022
Mua: Chai Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Rượu vang Chile M MARQUEZ de MANCERA                  
Giá: 400.000 đ/ Chai
Giá mới: 360.000 đ/Chai
Giảm giá: 40.000 - 10.00%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:01 - 19/01/2022
Mua: Chai Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Rượu vang Chile MENDEZ RESERVA CARMENERE                  
Giá: 400.000 đ/ Chai
Giá mới: 360.000 đ/Chai
Giảm giá: 40.000 - 10.00%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:01 - 19/01/2022
Mua: Chai Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Mực 1 nắng (3-4con/ 1 kg)                  
Giá: 470.000 đ/ Kg
Giá mới: 450.000 đ/Kg
Giảm giá: 20.000 - 4.26%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:01 - 19/01/2022
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Mực khô loại 3 (khoảng 42 con/kg)                  
Giá: 850.000 đ/ Túi
Giá mới: 750.000 đ/Túi
Giảm giá: 100.000 - 11.76%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:01 - 19/01/2022
Mua: Túi Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Mực khô loại 2 (12-15 con/ 1 kg)                  
Giá: 1.000.000 đ/ Kg
Giá mới: 950.000 đ/Kg
Giảm giá: 50.000 - 5.00%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:01 - 19/01/2022
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Mực khô loại 1 (7-8 con/ 1 kg)                  
Giá: 1.250.000 đ/ Kg
Giá mới: 1.150.000 đ/Kg
Giảm giá: 100.000 - 8.00%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:01 - 19/01/2022
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm