Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG THEO TUẦN

Đăng nhập vào website, chọn liên kết “Đăng nhập

Bạn đánh Tên đăng nhập và Mật khẩu để tiến hành đăng nhập.

 

 

- Giao diện khi đăng nhập thành công

 

 

- Sau khi đăng nhập thành công click vào menu “Thực phẩm” hay “Trang chủ

 

 

- Sau đó click sang mục “Đặt hàng theo tuần

 

 

- Sau khi click sang mục “Đặt hàng theo tuần” tiến hành chọn món an theo ý của bạn, bạn có thể đặt 1 tuần, hoặc 1 ngày trong tuần.

- Tiến hành đặt món theo ngày, lưu ý nhớ chọn “Giờ giao hàng”, sau đó nhấn vào “Đặt hàng” để tiến hành lập đơn hàng.

 

 

Nhấn vào “Lập đơn hàng” để hoàn tất quá trình đặt hàng theo tuần

 

 

- Giao diện đặt hàng thành công

 


ĐẶT HÀNG CUỐI TUẦN ĂN TƯƠI

Đăng nhập vào website, chọn liên kết “Đăng nhập

Bạn đánh Tên đăng nhập và Mật khẩu để tiến hành đăng nhập.

 

 

- Giao diện khi đăng nhập thành công

 

- Sau khi đăng nhập thành công click vào menu “Thực phẩm” hay “Trang chủ

 

 

- Sau đó click sang mục “Đặt hàng theo tuần

 

 

- Sau khi click sang mục “Cuối tuần - Ăn tươi” tiến hành chọn món an theo ý của bạn, bạn có thể đặt 1 tuần, hoặc 1 ngày trong tuần.

- Tiến hành đặt món theo ngày, lưu ý nhớ chọn “Giờ giao hàng”, sau đó nhấn vào “Đặt hàng” để tiến hành lập đơn hàng.

 

 

Nhấn vào “Lập đơn hàng” để hoàn tất quá trình đặt hàng cuối tuần

 

 

- Giao diện đặt hàng thành công