Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Gà thả vườn
Cánh gà thả vườn
Giá: 85.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:54 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà thả vườn nguyên con
Giá: 55.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:54 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Lòng gà thả vườn
Giá: 60.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:01 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Mề gà thả vườn
Giá: 70.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:02 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Phi lê gà thả vườn
Giá: 70.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:57 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Đùi góc tư gà thả vườn
Giá: 55.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:55 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Đùi tỏi gà thả vườn
Giá: 65.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:56 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm