Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Quả sơ chế » Món xào - Các loại quả
Bầu sao xào tỏi
Giá: 2.277 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:47 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bầu sao xào trứng gà CN
Giá: 3.684 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:52 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bầu sao xào trứng gà ta
Giá: 3.684 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:57 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bầu xanh xào tỏi
Giá: 1.977 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:34 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bầu xanh xào trứng gà CN
Giá: 3.184 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:40 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bầu xanh xào trứng gà ta
Giá: 3.384 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:42 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí xanh xào tỏi
Giá: 1.977 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:03 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí xanh xào trứng gà CN
Giá: 3.384 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:13 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí xanh xào trứng gà ta
Giá: 3.384 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:14 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí đỏ xào tỏi
Giá: 1.977 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:08 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí đỏ xào trứng gà CN
Giá: 3.184 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:14 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí đỏ xào trứng gà ta
Giá: 3.382 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:15 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà bát xào tỏi
Giá: 1.777 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:17 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà pháo trái lớn xào tỏi
Giá: 1.977 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:20 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà tím xào tỏi
Giá: 1.977 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:21 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Khổ qua xào tỏi
Giá: 3.244 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:54 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Khổ qua xào trứng gà CN
Giá: 4.684 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:57 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Khổ qua xào trứng gà ta
Giá: 4.684 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:59 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Đậu cô ve xào tỏi
Giá: 1.977 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:23 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Đậu cô ve xào trứng gà CN
Giá: 3.384 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:26 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Đậu cô ve xào trứng gà ta
Giá: 3.384 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:29 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Đậu Hà Lan xào tỏi
Giá: 1.977 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:38 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Đậu Hà Lan xào trứng gà CN
Giá: 3.384 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:40 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Đậu Hà Lan xào trứng gà ta
Giá: 3.384 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:42 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Đậu que xào tỏi
Giá: 2.473 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:40 - 23/04/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Đậu que xào trứng gà CN
Giá: 3.484 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:05 - 23/04/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Đậu que xào trứng gà ta
Giá: 4.184 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:06 - 23/04/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Đậu rồng xào tỏi
Giá: 1.977 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:49 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Đậu rồng xào trứng gà CN
Giá: 3.382 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:51 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Đậu rồng xào trứng gà ta
Giá: 3.382 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:52 - 05/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm