Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Hải sản sơ chế
Khúc giữa cá thu
Giá: 213.334 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:54 - 24/02/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Mực ống làm sạch thái miếng
Giá: 275.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:32 - 23/02/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Mực ống thái nhỏ
Giá: 300.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:02 - 22/01/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Mực tươi thái nhỏ
Giá: 244.445 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:56 - 28/11/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt cua tươi
Giá: 500.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:24 - 28/11/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt tôm tươi
Giá: 307.693 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:59 - 01/12/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm