Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Tôm - Cua - Ếch - Ba ba ... sơ chế
Ếch lột da làm sạch
Giá: 91.667 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:02 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gạch cua phi hành
Giá: 50.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:57 - 24/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Mực lá làm sạch thái miếng
Giá: 100.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:23 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Nước cua nấu
Giá: 50.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:23 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Tôm sống bóc vỏ
Giá: 400.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:35 - 22/01/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Tôm sống bóc vỏ thái nhỏ
Giá: 400.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:04 - 22/01/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm