Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Thịt bò sơ chế
Bắp hoa bò rửa sạch
Giá: 231.579 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:00 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp hoa bò thái miếng
Giá: 247.192 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:40 - 29/01/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp hoa bò thái miếng ướp gia vị nấu
Giá: 247.192 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:36 - 01/12/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp hoa bò thái miếng ướp gia vị xào
Giá: 247.192 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:47 - 07/07/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp hoa bò úc thái mỏng ướp gia vị xào
Giá: 272.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:45 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp rùa bò rửa sạch
Giá: 295.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:01 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp rùa bò thái miếng ướp gia vị nấu
Giá: 315.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:30 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp rùa bò thái miếng ướp gia vị nấu bò kho
Giá: 315.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:30 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp rùa bò thái mỏng ướp gia vị xào
Giá: 315.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:30 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Nạm bò thái miếng ướp gia vị nấu
Giá: 181.819 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:30 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Nạm bò thái miếng ướp gia vị nấu bò kho
Giá: 181.819 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:30 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Nạm bò thái mỏng ướp gia vị xào
Giá: 181.819 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:30 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thăn bò bằm nhỏ
Giá: 300.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:33 - 22/01/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt thăn bò thái miếng ướp gia vị nấu
Giá: 303.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:30 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt thăn bò thái miếng ướp gia vị nấu bò kho
Giá: 303.500 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:30 - 08/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt thăn bò thái mỏng
Giá: 303.371 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:22 - 30/11/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt thăn bò thái mỏng ướp gia vị xào
Giá: 303.371 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:22 - 06/02/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt thăn bò thái nhỏ
Giá: 300.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:46 - 21/01/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt thăn nai thái mỏng
Giá: 350.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:36 - 03/12/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt đùi bò thái miếng mỏng ướp gia vị nấu
Giá: 270.225 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:43 - 26/01/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt đùi bò thái miếng mỏng ướp gia vị nấu bò kho
Giá: 270.225 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:43 - 26/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt đùi bò thái mỏng ướp gia vị xào
Giá: 270.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:30 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt đùi bò xay
Giá: 267.223 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:13 - 01/12/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt đùi bò xay nhỏ ướp gia vị nấu
Giá: 267.223 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:57 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt đùi bò xay nhỏ ướp gia vị xào
Giá: 267.223 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:04 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Tim bò rửa sạch, thái nhỏ ướp gia vị nấu
Giá: 182.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:50 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Tim bò thái mỏng ướp gia vị xào
Giá: 182.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:50 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm