Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
Error at file [/home/vipma30/public_html/counter2.php], line 20 : Table './vipma30_vipmart/counter2nd' is marked as crashed and should be repaired
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Thịt heo sơ chế
Bao tử heo làm sạch
Giá: 171.429 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:52 - 30/11/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bao tử heo luộc thái miếng
Giá: 171.429 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:01 - 28/11/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp giò heo chặt miếng
Giá: 89.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:22 - 20/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp giò heo chặt miếng ướp nấu giả cầy
Giá: 121.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:20 - 20/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp giò heo rút xương
Giá: 100.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:16 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp giò heo rút xương thái miếng
Giá: 94.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:08 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp giò heo rút xương thái miếng ướp nấu giả cầy
Giá: 140.351 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:49 - 09/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cật heo làm sạch thái miếng mỏng ướp gia vị xào
Giá: 156.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:08 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cật heo thái mỏng
Giá: 156.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:47 - 28/01/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Chân giò heo nguyên chiếc rửa sạch chặt miếng
Giá: 90.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:28 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Chân giò heo thui vàng
Giá: 94.118 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:15 - 30/11/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cốt lết heo chặt miếng ướp gia vị nướng
Giá: 125.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:11 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cốt lết heo chặt miếng ướp gia vị nướng giả cầy
Giá: 125.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:01 - 07/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cốt lết heo chặt miếng ướp gia vị nướng muối ớt
Giá: 125.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:12 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cốt lết heo chặt miếng ướp gia vị nướng nước ép thơm
Giá: 125.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:01 - 07/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cốt lết heo chặt miếng ướp gia vị ram
Giá: 125.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:29 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Dồi trường heo tươi
Giá: 250.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:09 - 05/05/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gan heo thái miếng mỏng ướp gia vị xào
Giá: 87.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:08 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Heo rừng thái mỏng
Giá: 300.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:01 - 30/11/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Lạp xưởng thái hạt lựu
Giá: 300.000 VNĐ/ Bàn 10n
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:20 - 21/01/2016   
Mua: Bàn 10n Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Lòng già heo làm sạch thái khúc ướp gia vị xào
Giá: 53.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:08 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Lòng non heo làm sạch thái khúc ướp gia vị xào
Giá: 107.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:08 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Lưỡi heo thái miếng
Giá: 147.059 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:31 - 30/11/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Móng giò heo chặt miếng ướp nấu giả cầy
Giá: 133.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:15 - 20/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Móng heo rửa sạch chặt miếng
Giá: 89.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:08 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Nước lèo nấu miến nui mỳ
Giá: 16.130 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:37 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Nước xương hầm
Giá: 30.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:30 - 28/11/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Sườn heo chặt miếng ướp gia vị kho
Giá: 120.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:08 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Sườn heo chặt miếng ướp gia vị kho gừng
Giá: 120.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:08 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Sườn heo chặt miếng ướp gia vị kho sả
Giá: 120.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:08 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm