Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Các loại quả gia vị sơ chế
Cà chua hấp bỏ vỏ dầm nhuyễn
Giá: 32.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:09 - 13/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hạt tiêu sọ
Giá: 350.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:41 - 20/01/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hạt tiêu đen xay nhỏ
Giá: 389.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:08 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ớt chỉ thiên chín đỏ bằm nhỏ
Giá: 69.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:10 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ớt chỉ thiên chín đỏ nguyên trái
Giá: 58.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:11 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ớt chỉ thiên chín đỏ xay nhuyễn
Giá: 69.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:11 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ớt sừng tỉa hoa
Giá: 1.000 VNĐ/ Quả
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:01 - 28/11/2015   
Mua: Quả Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ớt sừng xanh thái lát
Giá: 56.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:10 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ớt sừng đỏ bằm nhỏ
Giá: 30.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:25 - 19/01/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ớt sừng đỏ thái lát
Giá: 56.250 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:37 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Sốt cà chua tươi
Giá: 32.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:09 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Sốt Me
Giá: 60.607 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:31 - 13/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm