Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
Error at file [/home/vipma30/public_html/counter2.php], line 20 : Table './vipma30_vipmart/counter2nd' is marked as crashed and should be repaired
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Các loại củ gia vị sơ chế
Gừng gọt vỏ rửa sạch
Giá: 62.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:00 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gừng gọt vỏ rửa sạch bằm nhỏ
Giá: 66.667 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:39 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gừng gọt vỏ rửa sạch thái sợi
Giá: 66.667 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:39 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hành tây rửa sạch thái nhỏ
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:50 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hành tím bóc vỏ rửa sạch
Giá: 37.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:26 - 16/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hành tím bóc vỏ rửa sạch bằm nhỏ
Giá: 37.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:36 - 04/11/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hành tím bóc vỏ rửa sạch bào
Giá: 37.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:39 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Nghệ gọt vỏ rửa sạch
Giá: 56.250 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:02 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Nghệ gọt vỏ rửa sạch bằm nhỏ
Giá: 60.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:15 - 21/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Nghệ gọt vỏ rửa sạch thái sợi
Giá: 60.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:03 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Riềng gọt vỏ rửa sạch
Giá: 40.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:03 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Riềng gọt vỏ rửa sạch thái lát
Giá: 40.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:58 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Riềng gọt vỏ rửa sạch xay nhỏ
Giá: 40.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:39 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Sả cây rửa sạch bào mỏng
Giá: 50.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:50 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Sả cây rửa sạch thái khúc
Giá: 50.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:50 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Tỏi Hà Nội bóc vỏ rửa sạch
Giá: 68.750 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:05 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Tỏi Hà Nội bóc vỏ rửa sạch bằm nhỏ
Giá: 68.750 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:39 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Tỏi Hà Nội bóc vỏ rửa sạch bào mỏng
Giá: 68.750 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:06 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm