Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Măng tươi sơ chế
Măng tây trắng cắt gốc rửa sạch
Giá: 171.429 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:00 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Măng tây trắng cắt gốc rửa sạch thái khúc 4 cm
Giá: 171.429 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:00 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Măng tây xanh cắt gốc rửa sạch
Giá: 142.858 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:01 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Măng tây xanh cắt gốc rửa sạch thái khúc 4 cm
Giá: 142.858 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:01 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Măng tây xanh cắt gốc rửa sạch thái xéo
Giá: 153.847 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:01 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Măng tre tươi bóc bẹ rửa sạch
Giá: 38.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:02 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Măng tre tươi bóc bẹ rửa sạch bào mỏng
Giá: 40.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:02 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Măng tre tươi bóc bẹ rửa sạch thái miếng
Giá: 40.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:02 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Măng tre tươi muối chua rửa sạch thái miếng
Giá: 50.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:16 - 21/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm