Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Hạt tươi sơ chế
Hạt sen khô ngâm nước rửa sạch
Giá: 66.667 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:39 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hạt sen tươi bóc vỏ bỏ tim rửa sạch
Giá: 10.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:39 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hạt sen tươi rửa sạch
Giá: 100.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:39 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Tiêu xanh nhặt sạch rửa sạch
Giá: 167.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:37 - 06/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Đậu ngự nhặt sạch rửa sạch luộc
Giá: 100.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:39 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Đậu Petit rửa sạch
Giá: 105.264 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:35 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm