Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Cá nước ngọt sơ chế
Cá basa nguyên con làm sạch rửa sạch
Giá: 46.667 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:56 - 21/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá chép làm sạch rửa sạch
Giá: 100.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:25 - 24/02/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá chép nguyên con
Giá: 106.667 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:34 - 20/04/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá chép sông làm sạch rửa sạch 1kg / 1 Con
Giá: 125.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:22 - 07/10/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá cơm rửa sạch
Giá: 80.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:59 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá Diêu Hồng khoảng 0,7 - 1kg/ Con làm sạch
Giá: 80.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:48 - 21/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá diêu hồng ướp gia vị kho
Giá: 80.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:54 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá hường ướp sả ớt chiên
Giá: 50.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:59 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá kèo làm sạch
Giá: 120.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:54 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá linh làm sạch rửa sạch
Giá: 85.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:59 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá Lóc bông 1,2 - 1,8kg/con Làm sạch và cắt khúc
Giá: 93.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:54 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá Lóc Đen - Khoảng 0,6-1 kg/con Làm Sạch
Giá: 93.334 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:54 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá mó làm sạch
Giá: 150.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:47 - 05/11/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá nục làm sạch rửa sạch
Giá: 85.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:59 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá rô bí rửa sạch
Giá: 85.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:59 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá rô nguyên con làm sạch rửa sạch
Giá: 80.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:36 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá Rô Nuôi - Khoảng 200 - 300g/con Làm Sạch
Giá: 80.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:54 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá Rô Phi - Khoảng 0,7- 1 kg/con Làm Sạch
Giá: 86.667 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:54 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá Tai Tượng - Khoảng 0,7 - 1,2 kg/con Làm Sạch
Giá: 93.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:54 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá thát lát ướp
Giá: 250.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:18 - 23/04/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá Trắm Cỏ - Khoảng 0,7- 1 kg/con Làm Sạch
Giá: 86.667 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:54 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá Trắm Làm Sạch
Giá: 86.667 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:54 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá trắm làm sạch cắt khúc ướp kho
Giá: 81.250 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:01 - 31/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá trê làm sạch rửa sạch không đầu
Giá: 80.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:36 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá bống cát làm sạch
Giá: 125.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:54 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá bống cát làm sạch rửa sạch
Giá: 50.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:36 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá bống dừa làm sạch
Giá: 125.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:54 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá bống dừa làm sạch rửa sạch
Giá: 75.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:36 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá bống nhỏ làm sạch
Giá: 125.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:51 - 15/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá bống tượng làm sạch rửa sạch
Giá: 125.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:17 - 07/10/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm