Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Gà - Vịt - Chim sơ chế
Chim bồ câu ra ràng làm sạch nguyên con
Giá: 260.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:23 - 30/09/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Chim cút trắng nguyên con làm sạch không có lòng
Giá: 100.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 12:07 - 30/09/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà ác nguyên con làm sạch
Giá: 150.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 19:05 - 30/09/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà mái ta còn tơ làm sạch nguyên con có lòng và huyết
Giá: 180.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 18:03 - 30/09/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà ta 1.6 - 1.7 Kg chặt miếng
Giá: 210.000 VNĐ/ Con
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:27 - 07/12/2015   
Mua: Con Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà ta 1.8 Kg làm sạch
Giá: 150.000 VNĐ/ Con
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:19 - 28/01/2016   
Mua: Con Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà ta mái giàu nguyên con làm sạch có lòng và huyết
Giá: 180.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 23:02 - 30/09/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà ta Đặc biệt 1.6 Kg làm sạch
Giá: 220.000 VNĐ/ Con
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:38 - 28/01/2016   
Mua: Con Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà ta Đặc biệt 2.2 Kg làm sạch
Giá: 280.000 VNĐ/ Con
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:39 - 20/04/2016   
Mua: Con Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà trống ta còn tơ làm sạch nguyên con có lòng và huyết
Giá: 180.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 04:22 - 30/09/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà trống ta già làm sạch nguyên con có lòng và huyết
Giá: 180.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 06:05 - 30/09/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà trống ta làm sạch nguyên con có lòng và huyết
Giá: 180.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:50 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà H'Mông
Giá: 150.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:19 - 30/09/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt gà
Giá: 80.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:56 - 20/04/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt đà điểu thái mỏng
Giá: 300.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:45 - 01/12/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Vịt cỏ 2.6 Kg chặt miếng
Giá: 200.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:04 - 02/12/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Vịt cỏ làm sạch còn đầu có lòng làm sạch
Giá: 80.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:20 - 30/09/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Vịt làm sạch bỏ đầu cánh chân
Giá: 120.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:49 - 28/01/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Vịt nguyen con làm sạch (1,8 - 2,2 kg/ 1 con)
Giá: 70.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:48 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Vịt xiêm làm sạch còn đầu có lòng
Giá: 100.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 00:12 - 30/09/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm