Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Thịt bò
Bao tử bò Việt Nam
Giá: 155.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:48 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp hoa bò Úc
Giá: 245.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:27 - 12/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp hoa bò Việt Nam
Giá: 220.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:27 - 12/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp rùa bò Úc
Giá: 340.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:27 - 12/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp rùa bò Việt Nam
Giá: 280.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:29 - 14/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt nạm bò Việt Nam
Giá: 160.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:30 - 12/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt thăn bò Úc
Giá: 340.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:48 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt thăn bò Việt Nam
Giá: 270.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:48 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt đùi bò Úc
Giá: 280.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:48 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt đùi bò Việt Nam
Giá: 240.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:48 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Tim bò Việt Nam
Giá: 155.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:43 - 10/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Đuôi bò Việt Nam
Giá: 250.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:48 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm