Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Các loại rau hoa sơ chế
Bông atisô bỏ phần cứng rửa sạch thái miếng
Giá: 66.667 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:17 - 04/11/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bông bí đỏ nhặt sạch rửa sạch
Giá: 42.858 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:56 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bông hẹ giống Đài Loan nhặt sạch rửa sạch
Giá: 56.250 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:54 - 16/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bông hẹ giống Đài Loan nhặt sạch rửa sạch thái khúc 4 cm
Giá: 56.250 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:53 - 16/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bông hẹ nhặt sạch rửa sạch
Giá: 50.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:58 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bông hẹ nhặt sạch rửa sạch thái khúc 4 cm
Giá: 50.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:58 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bông so đũa nhặt sạch rửa sạch
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:55 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bông điên điển nhặt sạch rửa sạch
Giá: 28.572 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:59 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cuống hoa súng rửa sạch thái khúc 5 cm
Giá: 18.750 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:54 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hành lá phi
Giá: 30.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:51 - 28/01/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hoa chuối rửa sạch bào
Giá: 32.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:59 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hoa kim châm nhặt sạch rửa sạch
Giá: 66.667 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:57 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hoa mướp nhặt sạch rửa sạch
Giá: 28.572 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:57 - 16/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hoa thiên lý nhặt sạch rửa sạch
Giá: 100.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:59 - 16/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm