Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Các loại củ sơ chế
Cà rốt gọt vỏ rửa sạch bào sợi
Giá: 35.715 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:57 - 05/11/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà rốt Đà Lạt gọt vỏ rửa sạch
Giá: 33.334 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:22 - 16/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà rốt Đà Lạt gọt vỏ rửa sạch bào sợi
Giá: 35.715 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:31 - 28/11/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà rốt Đà Lạt gọt vỏ rửa sạch thái hạt lựu
Giá: 35.715 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:26 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà rốt Đà Lạt gọt vỏ rửa sạch thái khúc
Giá: 35.715 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:19 - 16/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà rốt Đà Lạt gọt vỏ rửa sạch thái miếng
Giá: 35.715 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:19 - 16/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà rốt Đà Lạt gọt vỏ rửa sạch thái mỏng
Giá: 35.715 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:26 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ cải trắng gọt vỏ rửa sạch
Giá: 23.077 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:26 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ cải trắng gọt vỏ rửa sạch bào sợi
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:28 - 16/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ cải trắng gọt vỏ rửa sạch thái lát mỏng
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:31 - 16/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ cải trắng gọt vỏ rửa sạch thái miếng
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:34 - 16/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ cải trắng làm sạch thái sợi
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:26 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ dền gọt vỏ rửa sạch
Giá: 34.667 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:30 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ dền gọt vỏ rửa sạch thái miếng
Giá: 37.143 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:30 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ dền làm sạch thái miếng
Giá: 37.143 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:08 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ hũ dừa bào
Giá: 70.589 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:17 - 30/11/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ khoai mỳ bóc vỏ rửa sạch
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:31 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ khoai mỳ bóc vỏ rửa sạch bỏ lõi thái mỏng
Giá: 27.273 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:33 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ sắn gọt vỏ rửa sạch
Giá: 15.385 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:34 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ sắn gọt vỏ rửa sạch thái mỏng
Giá: 16.667 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:39 - 16/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ sắn gọt vỏ rửa sạch thái sợi
Giá: 16.667 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:41 - 16/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ sen gọt vỏ rửa sạch
Giá: 53.334 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:36 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ sen gọt vỏ rửa sạch thái khoanh dầy 1 cm
Giá: 57.143 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:36 - 16/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ sen rửa sạch cắt lát mỏng
Giá: 57.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:49 - 29/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ su hào gọt vỏ rửa sạch
Giá: 23.077 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:37 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ su hào gọt vỏ rửa sạch bào sợi
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:16 - 21/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ su hào gọt vỏ rửa sạch thái miếng
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:37 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ su hào gọt vỏ rửa sạch thái mỏng
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:36 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ su hào tím gọt vỏ rửa sạch
Giá: 30.770 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:39 - 16/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Củ su hào tím gọt vỏ rửa sạch bào sợi
Giá: 33.334 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:38 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm