Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Các loại quả sơ chế
Bắp bao tử rửa sạch
Giá: 38.889 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:52 - 15/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp ngô bào
Giá: 40.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:21 - 16/01/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bầu sao gọt vỏ rửa sạch
Giá: 18.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:27 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bầu sao gọt vỏ rửa sạch bào sợi
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:31 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bầu sao gọt vỏ rửa sạch thái lát mỏng
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:29 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bầu sao gọt vỏ rửa sạch thái miếng
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:29 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bầu sao gọt vỏ rửa sạch thái sợi
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:43 - 15/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bầu xanh gọt vỏ rửa sạch
Giá: 18.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:30 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bầu xanh gọt vỏ rửa sạch bào sợi
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:30 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bầu xanh gọt vỏ rửa sạch thái lát mỏng
Giá: 17.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:17 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bầu xanh gọt vỏ rửa sạch thái miếng
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:30 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí ngòi xanh gọt vỏ rửa sạch
Giá: 26.667 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:42 - 13/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí ngòi xanh gọt vỏ rửa sạch thái miếng
Giá: 29.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:34 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí xanh gọt vỏ rửa sạch
Giá: 18.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:36 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí xanh gọt vỏ rửa sạch bào nhỏ
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:46 - 12/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí xanh gọt vỏ rửa sạch thái lát mỏng
Giá: 17.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:17 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí xanh gọt vỏ rửa sạch thái miếng
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:28 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí xanh gọt vỏ rửa sạch thái sợi
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:43 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí xanh Hà Nội gọt vỏ bỏ ruột rửa sạch bào
Giá: 52.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:44 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí xanh Hà Nội gọt vỏ bỏ ruột rửa sạch thái miếng
Giá: 52.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:44 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí xanh Hà Nội gọt vỏ bỏ ruột rửa sạch thái sợi
Giá: 52.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:52 - 13/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí xanh Hà Nội gọt vỏ rửa sạch
Giá: 47.273 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:42 - 13/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí xanh Hà Nội gọt vỏ rửa sạch thái lát mỏng
Giá: 17.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:17 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí đỏ giống Nhật gọt vỏ rửa sạch
Giá: 23.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:30 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí đỏ giống Nhật gọt vỏ rửa sạch thái miếng mỏng
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:02 - 15/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí đỏ giống Nhật gọt vỏ rửa sạch thái miếng vuông
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:59 - 15/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí đỏ gọt vỏ rửa sạch
Giá: 15.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:45 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí đỏ gọt vỏ rửa sạch thái lát mỏng
Giá: 17.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:17 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí đỏ gọt vỏ rửa sạch thái miếng mỏng
Giá: 17.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:45 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí đỏ gọt vỏ rửa sạch thái miếng vuông
Giá: 17.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:31 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm