Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Rau thơm sơ chế
Diếp cá nhặt sạch và rửa sạch
Giá: 18.750 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:23 - 13/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hành lá nhặt sạch và rửa sạch
Giá: 35.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:27 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hành lá nhặt và rửa sạch thái khúc 2 cm
Giá: 35.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:48 - 23/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hành lá nhặt và rửa sạch thái nhỏ
Giá: 35.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:50 - 23/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hành lá thái khúc 4 cm
Giá: 35.295 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:45 - 27/01/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hành lá và húng cây rửa sạch thái nhỏ
Giá: 45.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:32 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hành lá và ngò rí rửa sạch thái nhỏ
Giá: 45.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:32 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hành lá và rau răm rửa sạch thái nhỏ
Giá: 45.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:32 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Húng cây nhặt sạch và rửa sạch
Giá: 31.250 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:37 - 24/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Húng cây nhặt và rửa sạch thái nhỏ
Giá: 31.250 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:35 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Húng quế nhặt sạch và rửa sạch
Giá: 31.250 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:37 - 24/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Húng quế nhặt và rửa sạch thái nhỏ
Giá: 31.250 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 07:59 - 24/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Húng rũi nhặt sạch và rửa sạch
Giá: 62.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:38 - 24/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Húng rũi nhặt và rửa sạch thái nhỏ
Giá: 62.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:23 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Kinh giới nhặt sạch và rửa sạch
Giá: 31.250 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:38 - 24/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Kinh giới nhặt và rửa sạch thái nhỏ
Giá: 31.250 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:24 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Lá chanh nhặt sạch và rửa sạch
Giá: 1.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:25 - 15/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Lá chanh rửa sạch thái nhỏ
Giá: 1.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:35 - 14/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Lá dứa thơm nhặt sạch và rửa sạch
Giá: 0 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:47 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Lá lốt loại lớn nhặt sạch và rửa sạch
Giá: 50.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:00 - 24/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Lá lốt loại nhỏ nhặt sạch và rửa sạch
Giá: 33.334 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:01 - 24/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Lá mơ lông nhặt sạch và rửa sạch
Giá: 27.778 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:14 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Mộc nhĩ luộc cắt bỏ gốc thái sợi
Giá: 45.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:32 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ngò gai nhặt sạch và rửa sạch
Giá: 15.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:13 - 13/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ngò gai nhặt và rửa sạch thái nhỏ
Giá: 27.778 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 07:55 - 26/02/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ngò ôm nhặt sạch và rửa sạch
Giá: 27.778 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:44 - 05/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ngò ôm và ngò gai rửa sạch thái khúc
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:32 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ngò rí (rau mùi) nhặt sạch và rửa sạch
Giá: 62.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:40 - 24/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ngò rí nhặt và rửa sạch thái khúc 2 cm
Giá: 62.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:03 - 24/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ngò rí nhặt và rửa sạch thái nhỏ
Giá: 62.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:04 - 24/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm