Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Rau tươi sơ chế
Bắp cải tím bào mỏng rửa sạch
Giá: 35.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:07 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải tím tách lá rửa sạch
Giá: 35.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:18 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải tím thái miếng rửa sạch
Giá: 35.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:07 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải tím thái nhỏ rửa sạch
Giá: 35.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:07 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải trái tim bào mỏng rửa sạch
Giá: 27.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:07 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải trái tim thái miếng rửa sạch
Giá: 27.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:07 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải trái tim thái nhỏ rửa sạch
Giá: 27.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:07 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải trắng bào mỏng rửa sạch
Giá: 17.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:40 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải trắng thái miếng rửa sạch
Giá: 15.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:07 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải trắng thái nhỏ rửa sạch
Giá: 17.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:38 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bông cải trắng rửa sạch thái miếng
Giá: 58.334 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:17 - 13/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bông cải xanh rửa sạch thái miếng
Giá: 58.334 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:17 - 13/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải bó xôi làm sạch rửa sạch thái khúc
Giá: 31.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:07 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải chua rửa sạch
Giá: 30.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:55 - 12/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải ngồng rửa sạch thái khúc
Giá: 36.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:42 - 03/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải ngọt nhặt và rửa sạch thái khúc 4 cm
Giá: 21.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:07 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải sậy nhặt và rửa sạch, phơi tái thái khúc
Giá: 37.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:44 - 03/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải thảo rửa sạch thái miếng
Giá: 26.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:07 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải thảo rửa sạch thái nhỏ
Giá: 30.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:48 - 03/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải thảo Đài Loan rửa sạch thái miếng
Giá: 33.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:45 - 03/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải thảo Đài Loan rửa sạch thái nhỏ
Giá: 33.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:29 - 15/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải thìa lớn nhặt và rửa sạch
Giá: 23.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:15 - 11/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải thìa nhỏ tách lá rửa sạch
Giá: 23.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:49 - 03/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải xanh nhặt và rửa sạch
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:13 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải xanh nhặt và rửa sạch thái khúc
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:13 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải xanh nhặt và rửa sạch thái nhỏ
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:52 - 03/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cần tây lớn nhặt rửa sạch và thái khúc
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:30 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cần tây nhỏ nhặt và rửa sạch thái khúc 2 cm
Giá: 50.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:55 - 03/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Dọc mùng tước sạch vỏ rửa sạch thái khúc
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:17 - 26/02/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Dưa chua thái nhỏ
Giá: 30.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:48 - 21/01/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm