Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Rau thơm
Diếp cá
Giá: 15.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:30 - 19/05/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hành lá
Giá: 30.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 12:13 - 11/02/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Húng cây
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:35 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Húng quế
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:36 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Húng rũi
Giá: 50.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:35 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Kinh giới
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:36 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Lá chanh tươi
Giá: 1.000 VNĐ/ Gói
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:10 - 29/07/2015   
Mua: Gói Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Lá lốt
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:38 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Lá mơ lông
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:37 - 10/11/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ngò gai
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:36 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ngò ôm
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:45 - 13/11/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ngò rí
Giá: 50.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 12:13 - 11/02/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Rau răm
Giá: 12.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:37 - 10/11/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Sả cây
Giá: 15.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:26 - 25/11/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thì là
Giá: 50.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 12:13 - 11/02/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Tía tô
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:37 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm