Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Các loại quả
Bắp bao tử
Giá: 35.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:31 - 25/11/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp Mỹ
Giá: 16.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:55 - 04/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp nếp
Giá: 16.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:55 - 04/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bầu sao
Giá: 12.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:57 - 24/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bầu Xanh
Giá: 12.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:57 - 24/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí hồ lô
Giá: 15.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:29 - 16/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí ngòi vàng
Giá: 30.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:57 - 24/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí ngòi xanh
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:57 - 24/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí xanh
Giá: 12.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:57 - 24/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí xanh Hà Nội
Giá: 26.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:57 - 24/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí đỏ
Giá: 10.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:31 - 25/11/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí đỏ giống Nhật
Giá: 15.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:32 - 05/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà bát
Giá: 12.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:38 - 11/11/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà chua
Giá: 16.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 21:56 - 14/10/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà chua bi vàng
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:38 - 11/11/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà chua bi đỏ
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:31 - 25/11/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà pháo trái lớn
Giá: 16.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:55 - 04/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà pháo trái nhỏ
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:38 - 11/11/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà tím
Giá: 12.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:38 - 11/11/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Chanh giấy
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:55 - 04/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Chanh không hạt
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:57 - 24/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Chanh vàng
Giá: 80.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:31 - 25/11/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Chanh Đà Lạt
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:47 - 15/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Chuối chát
Giá: 35.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:54 - 15/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Chuối xanh
Giá: 15.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:53 - 15/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Dừa khô
Giá: 12.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:41 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Dưa leo
Giá: 12.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:57 - 24/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Dưa leo baby
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:55 - 04/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gấc
Giá: 26.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:40 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Khế chua
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:57 - 24/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm