Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Rau tươi
Bắp cải tím
Giá: 28.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:01 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải trái tim
Giá: 22.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:01 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải trắng
Giá: 10.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:28 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bông cải trắng
Giá: 35.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:01 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bông cải xanh
Giá: 35.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:01 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải bó xôi
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:01 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải ngồng
Giá: 18.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:41 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải ngọt
Giá: 15.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:41 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải Sậy
Giá: 15.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:55 - 12/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải thảo
Giá: 18.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:41 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải thảo Đài Loan
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:41 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải thìa lá lớn
Giá: 15.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:45 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải thìa lá nhỏ
Giá: 15.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:45 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải xoong
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:45 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cần tây lớn
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:31 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cần tây nhỏ
Giá: 30.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:45 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Dọc mùng
Giá: 12.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:54 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Giá đỗ
Giá: 12.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:54 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Hành Baro
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:54 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Lá giang
Giá: 30.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:39 - 14/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Lá hẹ
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:54 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Lá hẹ giống Nhật
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:39 - 15/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ngó sen
Giá: 50.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:24 - 07/10/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ngọn bí đỏ
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:37 - 20/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ngọn su su
Giá: 30.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:50 - 14/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Rau cải chíp
Giá: 20.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:59 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Rau cải cúc (rau tần ô)
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:59 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Rau cải xanh
Giá: 15.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:59 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Rau cần nước
Giá: 25.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:39 - 14/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Rau dền
Giá: 15.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:12 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm