Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống » Cá nước ngọt
Cá BaSa
Giá: 35.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 18:25 - 05/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá bống cát
Giá: 100.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 18:25 - 05/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá bống dừa
Giá: 100.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:35 - 30/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá bống nhỏ
Giá: 100.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:03 - 11/11/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá bống tượng
Giá: 100.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:18 - 30/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá chẽm sống 1 Kg
Giá: 120.000 VNĐ/ Con
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:45 - 27/01/2016   
Mua: Con Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá chép - Từ 0.5 - 1 Kg/ 1 con
Giá: 70.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:11 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá chép lớn hơn 1 Kg
Giá: 80.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:27 - 21/05/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá cơm
Giá: 55.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:47 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá diêu hồng - Từ 0.5 - 1 Kg/ 1 con
Giá: 60.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:11 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá hường
Giá: 60.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:49 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá kèo
Giá: 90.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:04 - 04/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá lăng
Giá: 120.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:18 - 07/10/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá lăng sống 1.2 Kg
Giá: 150.000 VNĐ/ Con
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:25 - 22/01/2016   
Mua: Con Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá lăng sống 2 Kg
Giá: 240.000 VNĐ/ Con
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:23 - 22/01/2016   
Mua: Con Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá lăng sống 3.5 Kg
Giá: 490.000 VNĐ/ Con
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:48 - 03/12/2015   
Mua: Con Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá linh
Giá: 55.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:50 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá lóc bông - Từ 1.2 - 1.8 Kg/ 1 con
Giá: 70.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:04 - 04/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá Lóc Đen - Khoảng 0,5 - 1 kg/con
Giá: 70.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:12 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá mè
Giá: 50.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 07:37 - 30/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá ngừ
Giá: 40.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:56 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá nục
Giá: 50.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:51 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá rô - Khoảng 200 - 300 Gram/ 1 con
Giá: 60.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:10 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá rô bí
Giá: 55.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:55 - 06/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá rô phi - Từ 0.5 - 1 Kg/ 1 con
Giá: 65.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:12 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá tai tượng - Từ 0.7 - 1.2 Kg/ 1 con
Giá: 70.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:44 - 27/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá tai tượng sống 1.5 kg
Giá: 150.000 VNĐ/ Con
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:28 - 20/01/2016   
Mua: Con Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá thát lát nạo
Giá: 250.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:16 - 23/04/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá trắm cỏ - Từ 0.7 - 1 Kg/ 1 con
Giá: 65.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:11 - 17/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá Trê
Giá: 45.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:54 - 10/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm