Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Kiến thức tiêu dùng » Thông tin thị trường

Bán lẻ: Nội phá sản, ngoại lấn sân
Cập nhật: 26/08/2012 - 11:22:11

     Gần đây, nhiều doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đã dừng hoạt động hoặc tuyên bố phá sản. Quy mô nhỏ, manh mún, chủ yếu là bán lẻ truyền thống nên các doanh nghiệp này sớm "chết yểu" và không cạnh tranh nổi với doanh nghiệp nước ngoài.