Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Hướng dẫn mua hàng

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Đăng nhập vào website, chọn liên kết “Đăng nhập

Bạn đánh Tên đăng nhập và Mật khẩu để tiến hành đăng nhập.

- Giao diện đăng nhập thành công

Chọn menu “Thực phẩm” để xem và mua hàng

- Bạn chọn menu sản phẩn muốn mua.

- Chọn sản phẩm muốn mua, bạn có thể click vào “” để mua hàng hay vào chi tiết để xem thông tin chi tiết sản phẩm.

- Chọn số lượng sản phẩm rồi nhấp chuột vào “Mua Hàng”, khi nhấp chuột sản phẩm sẽ nằm trong giỏ hàng của bạn.

- Tương tự bạn chọn mua các sản phẩm khác. Bạn có thể xem dạng danh sách để có thể nhìn rõ hơn về danh sách các sản phẩm bằng cách nhấp chuột vào mục “Xem dang danh sách”.

- Chọn mua hàng.

- Sau khi đã lựa chọn các sản phẩm muốn mua, ban chọn vào “xem giỏ mua hàng” để tiến hành đặt hàng.

- Kiểm tra giỏ hàng, chọn “Đặt hàng” để tiếp tục.

- Bạn điền các thông tin vào form, nếu bạn là người nhận hàng, thì nhấp chuột vào mục “Sao chép từ người đặt hàng”, thông tin của bạn sẽ hiển thị lên mà không cần phải nhập.

- Lưu ý: bạn cần chọn “Giờ giao hàng”.

Nhấn “Tiếp tục” để tiến hành đặt hàng.

- Cuối cùng bạn chọn đặt hàng để hoàn tất đặt hàng

- Giao diện đặt hàng thành công. Sau khi đặt hàng xong, công ty sẽ liên lạc với bạn để chứng thực đơn đặt hàng.