Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Cơm VP
Món ngon
Tiệc tự chọn
Cơm gia đình
Món ngon - CB
Đồ cúng
Thực đơn tiệc
Sơ chế theo tuần
SELECT A.*, B.IDUnit, B.UnitName FROM products A LEFT JOIN unitproduct B USING(IDUnit) WHERE A.Active=1 AND Caterogies_ID='633' order by A.ProductName ASC LIMIT 0,100