Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thực phẩm tươi sống 
Bao tử bò Việt Nam
Giá: 155.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:48 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bao tử heo
Giá: 120.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:47 - 05/11/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bao tử heo làm sạch
Giá: 171.429 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:52 - 30/11/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bao tử heo luộc thái miếng
Giá: 171.429 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:01 - 28/11/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp bao tử
Giá: 35.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:31 - 25/11/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp bao tử rửa sạch
Giá: 38.889 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:52 - 15/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải tím
Giá: 28.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:01 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải tím bào mỏng rửa sạch
Giá: 35.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:07 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải tím tách lá rửa sạch
Giá: 35.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:18 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải tím thái miếng rửa sạch
Giá: 35.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:07 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải tím thái nhỏ rửa sạch
Giá: 35.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:07 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải trái tim
Giá: 22.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:01 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải trái tim bào mỏng rửa sạch
Giá: 27.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:07 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải trái tim thái miếng rửa sạch
Giá: 27.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:07 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải trái tim thái nhỏ rửa sạch
Giá: 27.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:07 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải trắng
Giá: 10.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:28 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải trắng bào mỏng rửa sạch
Giá: 17.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:40 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải trắng thái miếng rửa sạch
Giá: 15.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:07 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp cải trắng thái nhỏ rửa sạch
Giá: 17.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:38 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp giò heo chặt miếng
Giá: 89.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:22 - 20/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp giò heo chặt miếng ướp nấu giả cầy
Giá: 121.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:20 - 20/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp giò heo rút xương
Giá: 100.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 11:16 - 05/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp giò heo rút xương thái miếng
Giá: 94.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:08 - 09/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp giò heo rút xương thái miếng ướp nấu giả cầy
Giá: 140.351 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:49 - 09/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp hoa bò rửa sạch
Giá: 231.579 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:00 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp hoa bò thái miếng
Giá: 247.192 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:40 - 29/01/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp hoa bò thái miếng ướp gia vị nấu
Giá: 247.192 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:36 - 01/12/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp hoa bò thái miếng ướp gia vị xào
Giá: 247.192 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:47 - 07/07/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp hoa bò Úc
Giá: 245.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:27 - 12/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp hoa bò úc thái mỏng ướp gia vị xào
Giá: 272.500 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:45 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp hoa bò Việt Nam
Giá: 220.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:27 - 12/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp Mỹ
Giá: 16.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:55 - 04/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp nếp
Giá: 16.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:55 - 04/12/2014   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp ngô bào
Giá: 40.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:21 - 16/01/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp rùa bò rửa sạch
Giá: 295.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:01 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp rùa bò thái miếng ướp gia vị nấu
Giá: 315.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:30 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp rùa bò thái miếng ướp gia vị nấu bò kho
Giá: 315.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:30 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp rùa bò thái mỏng ướp gia vị xào
Giá: 315.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:30 - 08/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp rùa bò Úc
Giá: 340.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:27 - 12/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp rùa bò Việt Nam
Giá: 280.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:29 - 14/01/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm