Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Dịch vụ tiệc 
Bàn tròn inox - Ghế nhựa cao
Giá: 100.000 VNĐ/ Bàn 10n
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:53 - 28/01/2016   
Mua: Bàn 10n Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bàn tròn inox - Ghế nhựa tựa
Giá: 140.000 VNĐ/ Bàn 10n
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:55 - 28/01/2016   
Mua: Bàn 10n Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bàn vuông 1m4 - Ghế nhựa cao
Giá: 100.000 VNĐ/ Bàn 10n
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:58 - 28/01/2016   
Mua: Bàn 10n Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bàn vuông 1m4 - Ghế nhựa tựa
Giá: 140.000 VNĐ/ Bàn 10n
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:58 - 28/01/2016   
Mua: Bàn 10n Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Chén dĩa melamine
Giá: 70.000 VNĐ/ Bàn 10n
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 19:43 - 05/11/2017   
Mua: Bàn 10n Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Chén dĩa sứ
Giá: 110.000 VNĐ/ Bàn 10n
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 19:43 - 05/11/2017   
Mua: Bàn 10n Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Nhân viên phục vụ / bàn 10 người
Giá: 100.000 VNĐ/ Phục vụ
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:35 - 28/01/2016   
Mua: Phục vụ Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm