Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Cơm văn phòng - GĐ 
Ba rọi heo luộc - ĐCB
Giá: 180.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:43 - 19/08/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bạc xỉu
Giá: 10.000 VNĐ/ Ly 250ml
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:06 - 30/08/2016   
Mua: Ly Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bánh Flant VP
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:21 - 15/05/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bánh su kem
Giá: 60.000 VNĐ/ Bàn 10n
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:55 - 22/04/2016   
Mua: Bàn 10n Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bắp chuối bào
Giá: 30.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:40 - 07/01/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bầu xào tỏi
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:12 - 07/04/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bí xanh xào trứng
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:00 - 15/05/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Bò cuốn lá lốt - ĐCB
Giá: 300.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 20:29 - 25/08/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá bống nhỏ kho khô
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:25 - 07/10/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà chua bi VP
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:26 - 15/05/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá cơm kho tiêu
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:41 - 15/05/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá ngừ chiên sốt cà chua
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:02 - 15/05/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà om thịt heo bằm
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:13 - 15/05/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà phê sữa đá
Giá: 10.000 VNĐ/ Ly 250ml
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:06 - 30/08/2016   
Mua: Ly Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà phê đen không đá
Giá: 8.000 VNĐ/ Ly 250ml
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:06 - 30/08/2016   
Mua: Ly Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cà phê đen đá
Giá: 8.000 VNĐ/ Ly 250ml
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:06 - 30/08/2016   
Mua: Ly Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá rô kho tộ
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 13:46 - 07/04/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cá thu nhật kho cà chua
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:42 - 15/05/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cải thìa xào tỏi.
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:49 - 15/05/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Canh cải xanh thịt heo bằm
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:25 - 07/10/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Canh chua khúc giữa cá ba sa
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:18 - 07/04/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Canh chua khúc giữa cá ba sa - ĐCB
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:55 - 15/05/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Canh chua khúc giữa cá diêu hồng
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:57 - 15/05/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Canh chua khúc giữa cá lóc
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:53 - 15/05/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Canh chua đầu cá diêu hồng
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:56 - 15/05/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Canh chua đầu cá lóc
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:50 - 15/05/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Canh cua rau muống – Cà muối
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:26 - 07/10/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Canh cua rau đay – Cà muối
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:37 - 07/04/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Canh rau má thịt heo bằm
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:26 - 07/10/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Canh rau ngót thịt heo bằm
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:30 - 07/04/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Canh tôm tươi nấu bầu
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:43 - 07/04/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Canh tôm tươi rau muống – Cà muối
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:41 - 07/04/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Canh đậu hũ cà chua hẹ
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:26 - 07/10/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Canh đậu hũ nấu cà chua hẹ
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:09 - 15/05/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Chè hạt sen long nhãn
Giá: 20.000 VNĐ/ Ly 250ml
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:55 - 09/04/2015   
Mua: Ly Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Chè đậu xanh VP
Giá: 0 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:15 - 15/05/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Chè đậu đen
Giá: 20.000 VNĐ/ Ly 250ml
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:55 - 09/04/2015   
Mua: Ly Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Chuối
Giá: 20.000 VNĐ/ Quả
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:32 - 09/04/2015   
Mua: Quả Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cơm Ba rọi heo chiên ngũ vị
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 15:03 - 18/07/2016   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cơm bò xào bông hẹ
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:26 - 04/11/2016   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm