Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Nghêu-Sò-Ốc-Hến chế biến 
Bún ốc Hà Nội
Giá: 25.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:59 - 21/03/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ốc nấu chuối đậu – ĐCB
Giá: 100.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:28 - 07/10/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ốc gạo luộc chấm mắm gừng
Giá: 45.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:51 - 26/03/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ốc lác luộc chấm mắm gừng
Giá: 45.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:54 - 26/03/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Ốc đá luộc chấm mắm gừng
Giá: 45.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:52 - 26/03/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm