Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Gà vịt chim CB theo món 
Cháo thịt phi lê gà CN - ĐCB
Giá: 13.930 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:42 - 07/03/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cháo thịt phi lê gà CN kiểu 2
Giá: 13.930 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:46 - 07/03/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cháo thịt phi lê gà CN xay kiểu 2
Giá: 13.930 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:45 - 07/03/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Chim cút chiên bơ – ĐCB
Giá: 160.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:05 - 10/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà hấp
Giá: 170.000 VNĐ/ Con
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:32 - 19/01/2016   
Mua: Con Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà luộc
Giá: 160.000 VNĐ/ Con
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:54 - 19/01/2016   
Mua: Con Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà mái ta khoảng 1.6 Kg luộc có lòng mề và huyết
Giá: 270.000 VNĐ/ Con
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:18 - 07/03/2015   
Mua: Con Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà ta 1.8 Kg hấp
Giá: 200.000 VNĐ/ Con
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:58 - 29/01/2016   
Mua: Con Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà ta 1.8 Kg luộc
Giá: 200.000 VNĐ/ Con
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:58 - 29/01/2016   
Mua: Con Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà ta đặc biệt 1.6 Kg hấp
Giá: 250.000 VNĐ/ Con
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:44 - 29/01/2016   
Mua: Con Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà ta đặc biệt 1.6 Kg luộc
Giá: 265.747 VNĐ/ Con
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:45 - 29/01/2016   
Mua: Con Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà ta đặc biệt 2.2 Kg hấp
Giá: 300.000 VNĐ/ Con
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 14:39 - 20/04/2016   
Mua: Con Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Gà ta đặc biệt 2.2 Kg luộc
Giá: 350.000 VNĐ/ Con
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:43 - 04/09/2017   
Mua: Con Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Nước sáo gà
Giá: 5.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:36 - 28/01/2016   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt gà CN kho gừng – ĐCB
Giá: 80.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:28 - 07/10/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt gà ta luộc xé nhỏ
Giá: 400.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 10:34 - 30/11/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt vịt kho gừng – ĐCB
Giá: 120.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:29 - 07/10/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Đùi gà chiên – ĐCB
Giá: 120.000 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 08:08 - 10/03/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm