Trang chủ chính | VIPMart | VIPSoft | VIPMeteo
  Xin chào: Quý khách hàng!
  Giỏ hàng có: 0 loại sản phẩm.
  Tổng số tiền: 0 VNĐ
  Xem giỏ mua hàng
  Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Đăng nhập
   
 
 
Thực phẩm » Thịt bò CB theo món 
Bò lagu
Giá: 410.684 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:30 - 23/11/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cháo thịt thăn bò kiểu 2
Giá: 25.142 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:21 - 07/03/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Cháo thịt thịt thăn bò
Giá: 25.142 VNĐ/ Phần
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 09:22 - 07/03/2015   
Mua: Phần Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt bò cuốn lá lốt chiên
Giá: 300.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:20 - 03/03/2017   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt bò cuốn lá lốt nướng
Giá: 300.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:17 - 09/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt bò nấu lagu – ĐCB
Giá: 150.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:28 - 07/10/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm
Thịt thăn bò thái miếng ướp gia vị xào ĐCB
Giá: 300.000 VNĐ/ Kg
Giá mới: Không có.
Giảm giá: 0 - 0%
Khuyến mãi:Không có.
Cập nhật lúc: 16:17 - 09/03/2015   
Mua: Kg Chi tiết

Thêm vào danh sách quan tâm